Povest, ki se ne izteče

 

V nedrih pobočja, ki hoče h Kovku in Nanosu, kraljuje Vrhpolje.

V srcu Zgornjevipavske doline se je vas ugnezdila tako, da se ponosno razgleduje po rodovitnih poljih in vinogradih, ki se raztezajo navzdol proti Vipavi. Bogate plasti laporja in fliša so dragocena dota, ki jo je tem krajem zapustilo morje. Rodovitna zemlja, ki se rada ljubi s soncem in prijateljuje z neukročeno burjo ter je ustvarjena za rojevanje vina, je ljudem, ki so se tu naselili, ponudila-življenje. Škrljevi smo ponudbo sprejeli.

Večna ljubezen.

Povest, ki se ne izteče.